POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cenimy i szanujemy Państwa prywatność, dlatego poniżej zamieszczone zostały zasady Polityki Prywatności, która ma zagwarantować bezpieczne korzystanie z platformy zakupowej B2B biuroGo.pl prowadzonej przez spółkę Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Handlowej 4b, kod pocztowy: 37-450. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed bezprawnym działaniem osób trzecich, dlatego też pragniemy przedstawić jakie informacje o naszych użytkownikach są zbierane i w jakim celu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  niniejszą treścią przed rozpoczęciem zakupów i przed przekazaniem jakichkolwiek danych za pośrednictwem platformy, gdyż podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności platformy zakupowej B2B biuroGo.pl jest równoważne z akceptacją niniejszej polityki prywatności. Pragniemy w tym miejscu również podkreślić, że w naszym działaniu kierujemy się podstawową zasadą: nie udostępniamy i nie sprzedajemy żadnych danych osobowych i adresowych osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której zobligowani zostaniemy do tego  przez sąd, policję, prokuraturę bądź inny organ uprawniony.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli, 37-450, ul. Handlowa 4B.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest to element wymagany do skutecznego złożenia zamówienia i dokonania zakupów na platformie zakupowej B2B. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby składające zamówienie i dokonujące zakupów na naszej platformie zakupowej B2B przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowo – promocyjnych (Newsletter) dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osoby składającej zamówienie i dokonującej zakupów na platformie.

Ponadto dane osobowe Klientów przekazywane są firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 12, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, w takim zakresie w jakim niezbędne jest to do zrealizowania dostawy zamówionych towarów.

Dane osobowe Klientów korzystających z płatności online przekazywane są spółce świadczącej usługi płatnicze tj. spółce Dotpay S. A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

Klient platformy zakupowej B2B biuroGo.pl zostaje anonimowy aż do momentu dokonania pierwszego zakupu lub zarejestrowania się na naszej platformie zakupowej B2B. W takich przypadkach konieczne jest podanie określonych danych teleadresowych takich jak:

1)    nazwa firmy lub imię i nazwisko

2)    NIP firmy (potrzebny do wystawienia faktury VAT)

3)    adres do wysyłki i/lub adres do faktury

4)    adres poczty elektronicznej

5)    numer telefonu

Dane te są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu zakupu na platformie zakupowej B2B oraz do kompleksowej obsługi naszych Klientów. Brak którejkolwiek z wyżej wymienionej informacji uniemożliwi realizację zamówienia.

Zastrzegamy sobie również prawo do wysyłania wiadomości drogą mailową, informujących o etapach realizacji zamówienia.

Niektóre dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to informacje dotyczące wizyty użytkownika takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki internetowej itp.. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych.

NEWSLETTERY

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę w trakcie rejestracji konta lub w późniejszym czasie na otrzymywanie bezpłatnie drogą mailową newsletterów, daje nam to prawo do okresowego wysyłania do naszych Klientów informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością platformy zakupowej B2B biuroGo.pl .

Wszelkie materiały reklamowe, promocyjne wysyłane będą drogą elektroniczną do Klientów platformy jedynie za ich wyraźną zgodą. W każdym czasie Klient może anulować swoją zgodę na otrzymywanie wymienionych materiałów. W tym celu Klient wybiera opcję „rezygnuję” w stopce wiadomości mailowej zawierającej materiał reklamowy lub promocyjny.

Klient ma prawo żądać w każdym czasie informacji o treści przechowywanych na jego temat danych osobowych. Ponadto ma również prawo do zmiany treści tych danych, sprostowania omyłek, uaktualniania tych danych oraz prawo do żądania usunięcia ich z naszej bazy. W tych celach Klient proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 15 8441344.

Rezygnacja z subskrypcji nie pociąga za sobą usunięcia konta na platformie zakupowej B2B biuroGo.pl.

COOKIES ( tzw. ciasteczka)

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer do komputera użytkownika platformy zakupowej B2B biuroGo.pl w celu identyfikacji i ułatwienia  korzystania w późniejszym czasie z naszej witryny internetowej. Nie są one szkodliwe dla komputera naszego użytkownika, jak również  dla danych w nim zawartych. Możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez użycia plików cookies, jednak dopiero po wcześniejszej zmianie ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika sklepu.

 

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać drogą elektroniczną na nasz adres mailowy: biuro@biuroGo.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.